Skip to main content

Ne olduğu

dog with heart in the mouth
KÖPEK, KALP

Köpeklerde kalp hastalıkları ne kadar sık görülür?

Bütün köpeklerin yaklaşık %10'unda kalp hastalıkları görülür.Köpeklerde kalp hastalıkları ne kadar sık görülür?

Daha da önemlisi yaş ile birlikte bu oran önemli bir şekilde artar. Yaşlı köpeklerde kalp hastalıklarının görülme sıklığı
%60’dan fazladır. Bu özellikle kalp kapakçığı hastalığı olan köpeklerde görülen bir durumdur.

Özellikle;

 • 5-8 yaş arası köpeklerin %10’u,
 • 9-12 yaş arasındaki köpeklerin %20-25’i,
 • 13 yaştan büyük köpeklerin %30-35’i,
 • 16 yaştan büyük köpeklerin %75’i bu durumdan etkilenir.

Eğer köpeğinize kalp hastalığı teşhisi konulmuş ise umudunuzu kaybetmeyin. Erken teşhis ve uygun bir tedavi ile köpeğinizin yaşama şansını normal bir hayat seviyesine çıkartabilirsiniz.

Kalp hastalığının nedenleri nelerdir?

Köpeğinizin kalp hastalıklarından etkilenmesinin pek çok nedeni olabilir.

Kazanılmış (edinsel) kalp hastalığı

 • Bütün kalp hastalıklarının %95’ini oluşturur.
 • Hastalık doğumla birlikte başlamaz ama her hangi bir zamanda gelişebilir.
 • Edinsel kalp hastalığının 2 temel sebebi vardır:
  • Mitral Kapak Hastalığı (MVD); atrioventriküler valvüler yetersizlik veya endokardiyosis olarak da bilinen kalp kapakçığının hastalığıdır.
  • Dilate Kardiyomiyopati (DCM); kalp kasının genişlemesine bağlı oluşan hastalıktır.

Doğmasal defektler

 • Köpeğiniz doğduğunda zaten var olan kalp hastalıklarıdır,
 • Genellikle köpeğiniz çok genç yaştayken teşhis edilir,
 • Kalp ile alakalı teşhis edilebilen hastalıkların çok küçük bir yüzdesini oluşturur.

Kapakçık Hastalığı Nedir?

Mitral Kapak Hastalığı (MVD), köpeklerde en sık görülen kalp hastalığı formudur.Kapakçık

Kuzey Amerika’daki köpeklerde kalp hastalıklarının %75’i, kronik kapak hastalığına bağlı olarak meydana gelir.

Adından da anlaşılacağı üzere hastalık bir veya daha fazla kapakçığı etkiler. Kalp kapakçıkları normalde kapalı iken mükemmel bir geçirmezliğe sahiptir ancak hastalık durumunda bir veya daha fazla kapakçık kaçırma yapar ve pompalanan kanın geri dönmesine neden olur.
Bu terse akış “MURMUR” adı verilen anormal bir sese
neden olur ve Veteriner hekiminiz tarafından
steteskop vasıtası ile fark edilebilir.

Kapakçık hastalıkları dişilere nazaran erkeklerde 1,5 kat daha fazla görülür. Kalp hastalığının bu formu genellikle küçük ve orta ırk köpeklerde meydana gelir (20 Kg’dan küçük).

MVD’nin en çok görüldüğü ırklar

Normal KalpKöpek Kalbi

 

Kalp Kasının Hastalığı Nedir?

Dilate Kardiyomiyopati (DCM), köpeklerde sık görülen bir diğer kalp hastalığıdır.

Zamanla kalp kasında bir genişleme meydana gelir ve kalp zayıflar. Bu durumda kalp pompalama işini artık etkili bir şekilde yapamaz.

Kalbin kasılmaları zayıftır ve sonuç olarak kan vücuda etkili bir şekilde pompalanamaz.

DCM’nin en çok görüldüğü ırklar

normal KalpKalp dilate

 

Kalp Hastalığı Köpeğinizi Nasıl Etkiler?

Kalp hastalıklarının pek çok formu maalesef sonunda kalp yetmezliği ile sonuçlanır. Yetmezlik, hastalık sonucu kalbin zayıf düşmesi sonucu şekillenir ve vücudun ihtiyacı olan kanın yetersiz pompalanmasına neden olur.

Eğer köpeğinize kalp yetmezliği tanısı konuldu ise telaşlanmayın. Erken teşhis, doğru bir tedavi ve yönetim ile köpeğinizin daha normal bir hayat yaşama şansını artırabilirsiniz.

köpek